Skip to main content

Taalschool de Liemers

Wij begeleiden kinderen die geen Nederlands spreken op hun weg naar het regulier onderwijs.

Taalschool de Liemers

Wij begeleiden kindern die geen Nederlands spreken op hun weg naar het regulier onderwijs.

In een vertouwde omgeving Nederlands leren

Op de Taalschool de Liemers leren kinderen die nieuw zijn in Nederland van 5,5 (groep 3) tot 12 jaar Nederlands. Wij stomen kinderen van over de hele wereld klaar om verder te gaan in het reguliere onderwijs.

Wij ontvangen kinderen die al een tijdje in Nederland zijn en op een AZC-school les hebben gehad, maar door verhuizing in de Liemers zijn komen te wonen. Ook kinderen die in Nederland zijn geboren, maar door verblijf in het buitenland de taal niet beheersen zijn welkom.